Оқу әдістемелік басқарма

Бердалиев Даулетбай Тұрдалыұлы 
оқу-әдістемелік басқарма  басшысы
физика- математика ғылымдарының кандидаты 


Оқу-әдістемелік басқарманың тарихы

Институтымыздың ашылған алғашқы 1937 оқу жылынан бастап педагогикалық мамандықтар бойынша оқу процесіне сәйкес оқу жоспары мен бағдарламаларын үйлестіру және сабақ кестесін реттеу жұмыстарын жүргізетін мамандар қызмет атқарған. Мысалы, 1960 жылдары Ахметова Ляля Салиховна сынды қызметкер. 1980 жылдары институттың оқу бөліміне басшылық қызметті Вахтель Иван Иванович, Әлжанов Серік Саниевич, Серокко Инда Петровна, Тұртабаев Сәрсенбек Қойшыбайұлы, Орманов Нұрлан Керімбекұлы, Дайырбеков Серік Сансызбайұлы атқарды.

2011 жылы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты ашылған жылы оқу-әдістемелік бөлімі құрылып, басшысы қызметін п.ғ.к., доцент Дайырбеков Серік Сансызбайұлы, 2012-2014 оқу жылдары г.ғ.к., доцент Мамадияров Марат Дүйсенұлы, 2014-2016 оқу жылдары аралығында ф.ғ.к. Сапарбаева Қарлығаш Жылқыбайқызы атқарды.

2016 жылдың қыркүйек айынан бастап оқу-әдістемелік бөліміне басшылық қызметін ф-м.ғ.к.  Бердалиев Даулетбай Тұрдалыұлы атқаруда.

Оқу-әдістемелік басқарманың құрамында:

 • Ағылшын тілінде оқыту бөлімі
 • Студенттік кеңсе бөлімі
 • Оқу процесін жоспарлау және әдістемелік секторы
 • Диспетчерлік сектор 

Оқу процесін жоспарлау және әдістемелік секторы келесі қызметтерді орындайды:

 •  оқу үдерісін ұйымдастыру және жоспарлау, мамандар даярлығы бойынша  оқу жоспарлары мен кәсіптік білім беру стандарттары талаптарының іске асырлуын бақылау. 
 • Білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын, академиялық күнтізбелерді, элективті пәндердің тізбелерін  ҚР МЖМБС талаптарына сәйкес әзірлеу және кафедралардың жұмыс сағаттарын тексеру.

Қорытынды аттестаттау  және "Қазақстанның  қазіргі заман тарихы"  мемлекеттік

емтиханының комиссияларының құрамын қалыптастыру бойынша жұмысты үйлестіру

Қорытынды аттестаттау барысын және  қорытынды аттестаттау есептері мен ЖОО жылдық есептерін  жасау жұмыстарын бақылау

Диспетчерлік секторы келесі қызметтерді орындайды:

 • Оқу сабақтарын бақылауды ұйымдастыру және талдау.
 • Оқу ғимараттарының аудиториялық қорының есебін жүргізу және оларды бөлу;
 • Оқу сабақтарының кестесін құру
 • Профессор-оқытушы құрамының жұмыс бастылығының есебін жүргізу;
 • Аралық аттестаттаудың өткізілуін бақылау.
 • Сабақ кестесін құру мақсатында құжаттар пакетін қалыптастыру:

Оқу процесін жоспарлау және әдістемелік секторы оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау жұмыстары бойынша сапалы мамандар даярлауды сараптау, оқу процесінің нәтижелерін нақтылау, оқу және оқу-әдістемелік жұмыстарының нормативтік құжаттарын әзірлеу міндеттерін орындайды.

2017-2018 оқу жылындағы мамандықтар тізімі

2017-2018 оқу жылына Академиялық күнтізбе

 

Диспетчерлік сектор ОПҚ оқу жүктемелерін, аудиториялық қорды, ғимараттардың орналасуын, сабақтардың  кезектесуін, оқу тіліне байланысты топтардың ағымға бірігуін ескере отырып, сабақ кестесін құрайды және оқу сабақтарының бекiтiлген кестеге сәйкес жүргізілуін қадағалап, деканатпен бірге студенттердің сабаққа қатысуын және дәрісханалардың дайындығын тексеріп мәлімет жинақтайды.

  2017-2018 оқу жылының II-жарты жылдық сабақ кестесi:

Жаратылыстану факультеті

Филология факультеті

Кешкі оқыту және дайындық факультеті факультеті

Педагогика-гуманитарлық факультеті

Кәсіптік- шығармашылық факультеті

Физика-математика факультеті

 

Ағылшын тілінде оқыту бөлімінің басшысы

 Ағылшын тілінде оқыту бөлімінде қазақша, орысша және ағылшын  тілінде білім беру бойынша озық педагогикалық және жаңа технологияларды енгізу арқылы үш тілді білім  берудің әдістемесін үздіксіз жетілдіру, үш тілді білім беру процесіне байланысты кафедралардағы оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау, студенттерге тілдерін жетілдіру мақсатында іс-шаралар, семинарлар ұйымдастыру жұмыстары жүргізіледі .

1. 2017-2018  оқу  жылының  көптілді топ бойынша студенттер контингенті

2. Көп тілді топтардағы іс - шаралар 

 

Кенжебекова Айнур Сапаралиевна 

кеңсе бөлімінің басшысы

 

Студенттер бөлімі келесі қызметтерді орындайды:

 • Студенттермен жұмыс істейді, оқу ісі барысында  студенттерге консультативтік көмек береді;
 • Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім грантына үміткер студенттердің өтініштерін қабылдайды және өңдейді;
 • Студенттер тізімін құрастырады және үйлестіріп, ақпаратты басқарады;
 • ҚР БҒМ және әкімшілікке ақпараттар мен есептер береді;
 • Жоғары білім алуды аяқтамағаны туралы анықтама береді және оларды тіркейді;
 • Білім алушылар контингентінің саны мен қозғалысын есепке алады, 3-НК нысаны бойынша статистикалық есепті құрастырады;
 • Студенттерді  ауыстыру,  қайта оқуға қабылдау және оқудан шығару бойынша кеңес береді;
 • Студенттердің жеке істерін қалыптастырады;
 • Студенттер тізімін құрастырады;
 • Декандар мен кафедра меңгерушілерінен қажетті ақпараттарды алады;
 • Дипломдар мен олардың қосымшаларының телнұсқаларын береді;

        Cтуденттер контингенті