Тіркеу

Сартаева Халима Мамаджанқызы,

биология ғылымдарының кандидаты, профессор м.а

ТІРКЕУ БӨЛІМІ Тіркеу бөлімінің басшасы: Сартаева Халима Мамаджанқызы, биология ғылымдарының кандидаты, профессор м.а. БҰҰ Халықаралық Ғылым Академиясының корреспондент мүшесі Бас ғимарат, 113 – кабинет. Тіркеу бөлімі – Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің кундізгі жэне кешкі білім алушылардың барлық оқу жетістіктерін тіркеумен шұғылданатын және білім сапасын бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингісін есептеуді қамтамасыз ететін бөлім. Негізгі міндеттері: - Студенттерді курстарға тіркеу және қайта тіркеу процестерін ұйымдастыру; - Студенттердің жеке оқу жоспарын құру және бекіту және курстан курсқа көшіру GPA балын есептеу ; - Транскрипт пен диплом қосымшасы парағын дайындау; - PLATONUS бағдарламасын тіркеуді жүзеге асыру; - Факультеттерге және оқытушыларға оқу процесіне қатысты мәліметтерді жеткізу; - Бекітілген оқу кестесі бойынша емтихан сессиясының өтуіне материалдар жинау және емтихан кестесін құру; - Студенттердің емтихан сессиясын ұйымдастыру, жүргізу және қорытындылау.

Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттарын беру тәртібі

      1. Жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттары оқыту мамандықтарының бөлінісінде конкурстық негізде осы мамандық бойынша ақылы негізде оқитын білім алушыларға беріледі. Конкурс білім беру грантын беру туралы куәлікті берумен қоса аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша өткізіледі. 
      Бос білім беру гранттарын алуға арналған конкурсты өткізу кезінде үлгерімнің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда барлық оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- ("үздік"), содан соң А, А- ("үздік") бағаларынан В+, В, В- ("жақсы") бағаларына дейін бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады. 
      2. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде бар бос орындарға мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
      1) ақылы негізде білім алушы университет ректорына одан әрі білім беру гранты бойынша оқуға өтініш береді;
      2) жоғары оқу орны өтінішті конкурстық негізде қарап, ғылыми кеңесінің шешімімен бірге ағымдағы жылғы 5 тамыз бен 15 қаңтарға дейінгі мерзімде шешім қабылдау үшін оны білім беру саласындағы уәкілетті органға жібереді. Білім алушының өтінішіне оқу кеңесінің шешімімен қоса,  транскриптінен үзінді, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және жоғары оқу орнынан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса беріледі;
      3) нақты мамандық бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары жазғы және қысқы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша даярлау бағыттарының ішінде конкурстық негізде беріледі;
      4) білім беру саласындағы уәкілетті орган түскен жылын ескере отырып, оқыту мамандығы, нысандары мен мерзімдері бөлінісінде құжаттарды қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда білім беру грантын беру туралы бұйрық шығарады;
      5) білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде білім беру грантын беру туралы куәлік ресімделеді;
      6) білім беру грантын беру туралы берілген куәлік негізінде жоғары оқу орнының басшысы білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады.

 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің

2017-2018 оқу жылының қысқы сессиясының есебі

 

 Қысқы сессия академиялық күнтізбеге сәйкес  2017-2018 оқу жылының        1-4 курс студенттерінің емтиханы 18.12.2017-01.01.2018ж аралығында өтті. Соның ішінде «География» мамандығының 116-14 оқу тобы академиялық күнтізбеге сәйкес 22.01.2018-09.02.2018жж. аралығында қысқы сессияны тапсырады.

 

Күндізгі бөлім бойынша

 

            Слайд №2.  Жалпы емтихан саны 1648, оның ішінде  687 (41,1%) - тест түрінде;  970 (58,9%) - жазбаша, шығармашылық, ауызша түрде тапсырылды.

Жалпы  Университет  бойынша күндізгі бөлімде  2695  студент қысқы сессияға қатысты.

1.Тестілеуді тапсыруға 2430 студент міндетті:

  • Толығымен тапсырды – 2331 (95,9%)
  •  Тапсыра алмағандар (2 алғандар) – 19 (0,8%) студент
  • Себепті – 15 (0,7%)студент; себепсіз – 65 (2,6%) студент                      Үлгерім пайызы: 95,9%

       Білім сапасы: 70,8%

2. Жазбаша, шығармашылық тапсыруға міндетті студенттер саны - 2691

 - Толығымен тапсырған студенттер саны –2607 (96,9%)

      - Тапсыра алмағандар (2 алғандар) – 8 (0,2%)

      - Себепті – 12 (0,4%) студент; себепсіз – 64 (2,4%) студент

       Үлгерім пайызы: 96,9%

       Білім сапасы : 83,6%

Жалпы университеттің үлгерімі: 96,4%  2016-2017 оқу жылының қысқы сессиясында 92,9  (3,5%)

Жалпы университеттің білім сапасы: 77,2%  2016-2017 оқу жылының қысқы сессиясында 83,3 (6,1% кеміді).

 

 

 

 

 

 

№ 3 слайдта

№ 4 слайдта

Курс бойынша университеттің жалпы үлгерім пайызы мен білім сапасы көрсетілген

 

 

         Университет бойынша курстар аралығындағы үлгерімге келетін болсақ, ең жоғары жалпы үлгерімді 1 орынды 4 курс көрсетті; 2 орында 1 курс;  3 орында 3 курс;  4 орында 2 курс;

 

 

 

№ 6 слайдтаФакультеттерге жеке тоқталып көрсетсек

 

 

 

 

 

 

Слайд №7-8 Жалпы мамандық бойынша емтихан нәтижелері

 

 

 

 

Слайд № 9 Кешкі оқу және дайындық

  Жалпы емтихан саны 531, оның ішінде  237 (44,6%) - тест түрінде;  294 (55,4%) - жазбаша, шығармашылық, ауызша түрде тапсырылды.

Жалпы  университет  бойынша кешкі оқу және дайындық факультетінде  651  студент қысқы емтихан тапсыруға міндетті.

1.Тестілеуді тапсыруға 604 студент міндетті:

Толығымен тапсырды – 444 (73,5%)

 Тапсыра алмағандар (2 алғандар) – 34 (5,6%)студент

Себепті – 4 (0,6%) студент; себепсіз – 122 (20,2%)студент

      Үлгерім пайызы: 73,5%

       Білім сапасы: 37,7%

2. Жазбаша, шығармашылық емтиханды тапсыруға міндетті студенттер саны - 510

 - Толығымен тапсырған студенттер саны –413 (80,9%)

- Тапсыра алмағандар (2 алғандар) – 8 (1,6%)

 - Себепті – жоқ; себепсіз – 89 (17,4%) студент,  

       Үлгерім пайызы: 81%

       Білім сапасы : 25,8%

Жалпы университеттің  үлгерімі: 77,2%

Жалпы университеттің  білім сапасы: 48,3%