Ғылыми-зерттеу жұмыстарының 2018 күнтізбе жылының есебі