ЖОБАЛЫҚ ОФИС

ЖОБАЛЫҚ ОФИС

Бөлім қызметкерлері:

 1. Аширбаева Сауле Худайбергеновна- академиялық мәселелер жөніндегі басқарма басшысының орынбасары,  жобалық офис басшысы;
 2. Байшуақова Айгүл Досалыевна- академиялық мәселелер жөніндегі басқарма басшысының орынбасары;
 3. Баубекова Гулнара Есенбаевна – жобалық офистың әдіскері»;
 4. Өтелова Мөлдір Бақтиярқызы – жобалық офистың әдіскері.

ЖОБАЛЫҚ ОФИС КЕЛЕСІ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ:

 • Оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау;
 • Дайындық бағыттарына сәйкес білім беру бағдарламаларын тексеру;
 • Білім беру бағдарламаларына сәйкес жылдық оқу жоспарларын тексеру;
 • Барлық білім беру бағдарламаларына сәйкес оқу жылына арналған академиялық күнтізбені жасау;
 • Әр оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларына сәйкес барлық оқу түрлері және курстары бойынша оқу процесінің графигін жасау;
 • Әр оқу жылына арналған кафедралардың жұмыс сағаттарын тексеру;  
 • Кафедралардың жеке жүктемелерін және педагогикалық жүктемелерінің бөлінуін тексеру;
 • Әр ай сайын орындалған сағаттардың мәліметтерін тексеріп, қабылдау;
 • Кафедралардың жылдық сағаттарының орындалуы туралы есептерін тексеріп, қабылдап алу;
 • Білім беру бағдарламаларына сәйкес элективті пәндердің катологтарын тексеріп, қабылдау;
 • Орындалған жеке сағаттар бойынша ақпар тізім жасап, есеп-қисап бөліміне өткізу;
 • Факультеттер мен бөлімдердің жылдық есептерін қабылдап, университеттің жылдық есебін дайындау;
 • Қорытынды аттестаттау комиссиясы және «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан төрағалары мен мүшелерінің қызмет хаттарын жинақтау және бұйрық шығару;
 • Қорытынды аттестаттау комиссиясы және «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан жұмысын жүргізу бойынша хатшыларға кеңес беру, есеп жинау және талдау;
 • Қорытынды аттестаттау комиссиясы төрағаларының есептерін тексеру, жинақтап ҚР БжҒМ жіберу;
 •  «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан есебін тексеру және жинақтап ҚР   БжҒМ жіберу;
 • Әр оқу жылының дайындық актісін дайындап ҚР БжҒМ жіберу;
 • Жобалық офиске өткізілетін штат кестесін, жұмыс сағаттарын, педагогикалық жүктеменің бөлінуін, ПОҚ жеке жүктемелерін, ПОҚ қатысты бұйрықтарын, ай сайын орындалатын кредиттердің мәліметтерін тіркеу;
 • ҚР БжҒМ және басқа да мекемелерден келген хаттарға жауап жазу;
 • Құжаттарды мұрағатқа өткізу.