ХАБАРЛАНДЫРУ

ХАБАРЛАНДЫРУ

        2021-2022 оқу жылының қысқы емтихан сессиясында "F" ("қанағаттанарлықсыз") баға алған және (немесе) ағымдық және межелік бақылау балдары шекті деңгейге жетпегендіктен емтихандарға жіберілмеген студенттер 24.01.2022ж.-28.01.2022ж.  аралығында "Үміт" орталығында жеке өтініштері арқылы пәнді ақылы түрде қайта игеруге тіркелулері тиіс. Академиялық қарызы бар студенттердің өтініштерін мерзімінде берулерін сұраймыз.

Тіркеу офисі, 12.01.2022ж.